Naujienos

2016.10.18
TEATRŲ FESTIVALIS ANYKŠČIUOSE

Spalio 17 d. mūsų teatro lėlininkai su spektakliu „Baltas žvėriūkštis“ (rež. A. Dilytė) dalyvavo Anykščiuose vykstančiame pro­fe­sion­alių teatrų fes­ti­valyje „Pakeleivingi 2016“. Siekdami puoselėti literatūrines Anykščių krašto tradicijas, festivalio organizatoriai jau trečią kartą sukviečia teatrus, į savo repertuarą įtraukiančius nacionalinės dramaturgijos pastatymus. Per aštuo­nias fes­ti­valio dienas (nuo spalio 14 iki 21 d.) anykštėnai turės galimybę pamatyti devy­nis skirtingų regionų pro­fe­sion­alių teatrų spek­tak­lius.
„Balto  žvėriūkščio“ trupei tai jau antroji išvyka šį sezoną – spalio pradžioje lėlininkai pasirodė  Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje.Atgal