ES projektai

KAUNO VALSTYBINIO LĖLIŲ TEATRO PASTATO ATNAUJINIMAS

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas
Nr.07.1.1-CPVA-V-304-01-0002.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016.07.12-2019.10.30.
Projekto vertė - 2.831. 510, 82 Eur, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Kauno valstybinis lėlių teatras negali užtikrinti teikiamų kultūros paslaugų kokybės dėl iš dalies nešiuolaikiškų paslaugų formų  bei neatitikimo visuomenės poreikiams. Lankytojai pageidauja papildomų edukacinių veiklų, kurių plėtoti nėra galimybių dėl šioms veikloms nepritaikytos teatro infrastruktūros. Be to, teatrui neturint naujomis technologijomis pagrįstos materialinės bazės, darosi vis sudėtingiau vykdyti tiesioginę veiklą bei išlikti konkurencingu.

Projekto tikslas – padidinti teikiamų paslaugų įvairovę ir prieinamumą, užtikrinant kuo įvairesnių visuomenės grupių ir kuo didesnės visuomenės dalies lankymąsi organizuojamose teatro veiklose.

Projekto uždavinys – atnaujinti Kauno valstybinio lėlių teatro infrastruktūrą.
Projektu siekiama padidinti 2014-2020 metų periodo ES fondų paramą. Paramos siekiama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7.1.1. „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant sukurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Aktualizuoti kultūros infrastruktūrą“. Projekto tikslas pilnai atitinka priemonės tikslą: modernizuoti kultūros infrastruktūrą, siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, skatinti jų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą, didinti kultūros įstaigų ir juose vykstančių renginių lankytojų ir kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

Projekto metu atnaujintas pastato fasadas, pakeistas ir apšiltintas pagrindinio pastato stogas, įrengta mansarda, suremontuoti I ir II aukšto vestibiuliai, paaukštintos Didžiosios salės lubos, įrengtos naujos žiūrovinės dalies kėdės, atnaujinti sanitariniai mazgai, administracinės patalpos, suremontuota Mažoji salė, Lėlių muziejus ir gamybinės patalpos,  atnaujintos elektros, vandentiekio, vėdinimo ir šildymo sistemos; įsigyta nauja garso ir šviesų įranga.