PŪGOS DURYS

pagal Rimvydo Stankevičiaus eiliuotą pasaką
(užpustytos pasakos apie laumes ir stebuklus), nuo 6 m.

Inscenizacijos autorė ir režisierė – Agnė Sunklodaitė
Dailininkė - Giedrė Brazytė
Kompozitorius - Deividas Gnedinas
Vaizdo projekcijų autorius - Rimas Sakalauskas

Pūgai siaučiant mįslingas istorijas pasakoja:
Malūno šeimininkas – Henrikas Savickis, Malūno šeimininko žmona / Moteris su kūdikiu – Laima Strazdauskienė, Malūno šeimininko dukra – Indrė Endriukaitė, Medkirtys / Žemdirbys – Mindaugas Ancevičius, Duobkasys – Remigijus Endriukaitis

Premjera 2016 rugsėjo 24 d.
Trukmė - 45 min.


Lyg iš sapno išnirusiame malūne savo istorijas pasakoja per audrą užuovėją čia radę penki pakeleiviai. Vienas jų pasmerktas kasti duobę kiekvieno mėnesio septintą naktį, kitaip - žolėm ir samanom užauga jo pono akys. Moteris su kūdikiu išguita iš namų, nes netyčia pievoje paliktą jos mažylį visi ėmė laumių vaiku vadinti. Žemdirbys prisipažįsta peiliu sužeidęs vėją ir susilaukęs atpildo - didžiulės vėtros, nunešusios lyg skiedrą jį ir jo trobelę. Medkirtys atklydo į malūną vedinas paparčio žiedo ir norėtų jį išmainyti į daug vertingesnius magiškus daiktus. Malūno šeimininkas prisipažįsta sunkų prakeiksmą nešiojąs... Visi jie atsidūrę sudėtingo pasirinkimo kryžkelėje - ar atsiduoti likimui, ar pačiam apsispręsti, kokiu keliu eiti? 
Lietuvių liaudies sakmių, padavimų ir legendų motyvais prisodrintame vaidinime akcentuojama  bendražmogiškų vertybių svarba, kaltės, atsakomybės, atpildo temos, baltiškose sakmėse glūdinti tautos išmintis  ir savita pasaulėjauta. Spektaklio kūrėjai viliasi paskatinti tėvus ir vaikus tautosakos pavelde drauge ieškoti  atsakymų į  rūpimus moralinius klausimus, akcentuoti protėvių sukauptos patirties aktualumą šiandieniniame pasaulyje.
Kūrybinė grupė kelia sau ir dar vieną svarbų edukacinį uždavinį - padėti vaikams „susidraugauti“ ir suprasti poetinį žodį, pajusti poezijos savitumą ir grožį.

Spektaklio vaizdo pristatymas.