Aktorė Elena Žekienė

Teatre nuo 1963 m.
Režisuoti spektakliai:
P. Žemkausko „Stebuklingoji lazdelė“(1970)
L. Dočeva „Senelio šalčio nykštukai“ (1973)
S. Ratkevičiaus „Kas kaip moka – tas taip šoka“ (1974)
A. Žeko „Kalėdų nakties istorija“ (1992)
A. Žeko „Miegančioji gražuolė“ (1995)
A. Žeko „Ožkos malūnas“ (2007)