Aktorė Indrė Taločkaitė - Endriukaitė

Teatre nuo 2010 m.

„Buvimas su vaikais gydo sielas“ (F. Dostojevskis)

Aktorė vaidina spektakliuose:     
„Gulbė - Karaliaus pati", rež. N. Indriūnaitė 
„Šeimynėlė iš Didžiosios girios", rež. O. Žiugžda
„Kelionė saulės link", rež. B. Konstantinovas
„Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“, rež. A. Sunklodaitė
„Pliauskiukas Ivasiukas“, rež. O. Dmitrijeva
„Baltas žvėriūkštis“, rež. A. Dilytė
„Pūgos durys“, rež. A. Sunklodaitė
„Tikroji Pelenės istorija“, rež. O. Žiugžda
„Elniuko išpažintis“, rež. N. Sabašvilis