Aktorė Indrė Taločkaitė - Endriukaitė

Teatre nuo 2010 m.

„Buvimas su vaikais gydo sielas“ (F. Dostojevskis)

Vaidmenys  spektakliuose:     
„Pasaulėliai“ (rež. B. Banevičiūtė, 2020 m.);
„Elniuko išpažintis“ (rež. N. Sabašvilis, 2019 m.);
„Tikroji Pelenės istorija“ (rež. O. Žiugžda, 2017 m.);
„Pūgos durys“ (rež. A. Sunklodaitė, 2016 m.);
„Baltas žvėriūkštis“ (rež. A. Dilytė, 2016 m.);
„Pliauskiukas Ivasiukas“ (rež. O. Dmitrijeva, 2015 m.);
„Ąžuolo vaikas“ (rež. O. Žiugžda, 2015 m.);
„Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“ (rež. A. Sunklodaitė, 2014 m.);
„Kelionė saulės link" (rež. B. Konstantinovas, 2012 m.);
„Gulbė - Karaliaus pati" (rež. N. Indriūnaitė, 2011 m.);
„Šeimynėlė iš Didžiosios girios" (rež. O. Žiugžda, 2010 m.).