KATĖS NAMAI

Muzikinė pasaka apie tikrą ir tariamą draugystę

Režisierius Algimantas Stankevičius
Dailininkas Vitalijus Mazūras
Kompozitorius Vidmantas Bartulis
Choreografas Andrius Kurienius

Vaidina:
Rasa Bartninkaitė, Audronė Daugėlytė - Grėbliauskienė, Remigijus Endriukaitis, Jolita Ross, Laima Rupšytė, Darius Krapikas, Andrius Žiurauskas

Premjera 2005-10-25

Trukmė - 1 val. 10 min.


 Kviečiame pasisvečiuoti Katės namuose...Pas ponią Katę į svečius renkasi vietos aukštuomenė: Gaidys, Višta, Ožys su Ožka ir Kiaulė. Garbingi svečiai negali atsigrožėti naujais ponios Katės namais – visur kilimai, pilnos drabužių spintos, veidrodžiai ir netgi spąstai pelėms.

Ponios ir ponai pradeda linksmintis, seka pasakas, dainuoja, šoka, vaišinasi... Bet pokylį sugadina du našlaitėliai kačiukai, per patį puotos įkarštį išdrįsę paprašyti nakvynės ir maisto. Kokie begėdžiai... Lauk.

Atėjo vakaras, gana plepėt, Katytei metas pailsėt. Laimingi svečiai dėkoja už vaišingumą ir atsisveikindami kviečia į svečius. Katė ir jos tarnas senasis Katinas lieka vieni, tik staiga... Gaisras.

Tin - tan lyliumai,
Sudegė Katės namai.

 Ką daryti? Kur nakvynę gauti? Deja, nei Gaidžio, nei Ožio, nei Kiaulės namuose jiems neatsirado vietos. Kam tokie vargetos reikalingi? Tik du maži našlaičiai pamiršo tetos Katės skriaudas ir priglaudė savo mažoje lūšnelėje.